Phở tái chín

Giá : 40,000đ

Phở bò tái

Giá : 40,000đ

Phở tái gầu

Giá : 50,000đ

Phở bò tái nạm

Giá : 50,000đ

Phở sốt vang

Giá : 50,000đ

Phở tái gân

Giá : 50,000đ

Phở tái chín gân

Giá : 50,000đ