Nem Chua Gia Truyền

Giá : Liên hệ

Chả Quế Gia Truyền

Giá : Liên hệ

Chả Cốm Gia Truyền

Giá : Liên hệ

Giò Lụa Gia Truyền

Giá : Liên hệ

Bánh Bột Lọc Huế

Giá : 4,000đ

Bún bò Huế Thường

Giá : 40,000đ

Bánh bèo xứ Huế

Giá : Liên hệ

Phở tái chín

Giá : 40,000đ

Phở bò tái

Giá : 40,000đ

Phở tái gầu

Giá : 50,000đ

Phở bò tái nạm

Giá : 50,000đ